Persondatapolitik


Rent.whiteaway.dk er ejet og drevet af danske whiteaway A/S (whiteaway), som indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig.

Herunder følger vores privacy policy, som du kan læse, hvis du gerne vil vide mere om hvorfor og hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Indsamling af persondata hos whiteaway A/S

Hos Rent by whiteaway opbevarer og behandler vi personoplysninger om dig, for at servicere dig bedst muligt.

Den primære måde, hvorpå vi indsamler personoplysninger, er når du som kunde besøger vores sit og starter en leje aftale op.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmesideindsamler vi oplysninger om din enhed (eksempelvis computer eller smartphone) og om dit besøg, herunder antallet af besøg og deres varighed, din adfærd, herunder din søge- og købshistorik samt IP-adresse. Disse oplysninger indsamles via cookies, hvis du har samtykket hertil.

Oplysningerne indsamles for, at vi kan danne statistik og analyse, der bruges til forbedring af din brugeroplevelse og til forretningsudvikling. Oplysningerne bruges også for at målrette vores markedsføring til dig og dine interesser. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Oplysninger indsamlet via cookies behandles på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk.1, litra a.

Køb

Når du starter en leje aftale på vores site, er det nødvendigt, at du afgiver nogle oplysninger om dig. Typen af oplysninger afhænger af den konkrete situation. Vi indsamler typisk dine stamoplysninger, så som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalings- og kortoplysninger, IP-adresse samt øvrige informationer, der er nødvendige for, at vi kan have en leje aftale med dig, herunder oplysninger om de produkter, som du ønsker at leje. Disse oplysninger behandles på grundlag af den indgåede lejeaftale, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6. stk.1, litra b.

Vi anvender tillige dine personoplysninger for at kunne yde den optimale kundeservice, herunder holde dig informeret omkring levering af dine lejeprodukter eller eventuelle problemer med din ordre jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.1, litra f.

Derudover registrerer vi dine oplysninger med det formål at overholde lovkrav, imødegå svindel, varetage eventuelle fremtidige reklamationer eller produktansvarssager samt statistisk analyse jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.1, litra f.

Overførsel af persondata til tredjepart

Rent by whiteaway vil aldrig sælge eller offentliggøre dine personoplysninger til en tredjepart medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en transaktion (f.eks. leje af en vare) for at sikre overholdelse af gældende lovgivning, eller hvis du har givet dit samtykke hertil.

Det er Rent by whiteaways ansvar at sikre, at dine oplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller vi høje krav til vores partnere, når dine personoplysninger bliver brugt uden for Rent by whiteaway. Vi sikrer derfor altid, at vores partnere garanterer, at dine personoplysninger er beskyttet.

Rent by whiteaway videregiver informationer til partnere, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i forbindelse med levering af varer, og for at kunne holde dig opdateret om status på en ordre. Ydermere viderebringer vi dine oplysninger til vores udvalgte og betroede partnere, herunder betalingspartnere/udbydere af betalingstjenester, logistikpartnere, reparationsudbydere, leverandører, forsikringsselskab samt markedsføringstjenester.

Rent by whiteaway samarbejder med 3 eksterne databehandlere uden for EU. Det drejer sig om Google Analytics v/Google LLC, Facebook Inc. og TikTok som er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er blandt andet sikret gennem indgåelse af Kommissionens Standardkontraktbestemmelser.

Opbevaring af persondata hos whiteaway A/S

Hos Rent by whiteaway opbevarer vi dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt og tilladt ifølge den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Vi opbevarer og anvender desuden dine oplysninger, når det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser og håndhæve vores aftaler.

For så vidt angår behandlingen af personoplysninger indsamlet via cookies, som du har samtykke til i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, vil vi opbevare disse personoplysninger indtil dit samtykke tilbagekaldes. Tilbagekalder du ikke dit samtykke, vil vi opbevare oplysningerne i den opbevaringsperiode, der følger for de enkelte cookies i vores cookiepolitik.

Rent by whiteaway er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab, destruktion og mod offentliggørelse af dine personoplysninger fra enhver enkeltperson eller organisation, eller at de iøvrigt behandles i strid med lovgivningen.

For at sikre tryghed og beskyttelse for dig er det kun et begrænset antal personer med et sagligt behov, der har adgang til dine personoplysninger. Vores sikkerhedsprocedure bliver løbende revideret i takt med den nyeste teknologiske udvikling og trusselsbilledet. Vores medarbejdere skal følge interne procedurer omkring håndtering af persondata, der indeholder instrukser og foranstaltninger som skal tjene til at beskytte dine personoplysninger effektivt.

Rent by whiteaway tager forholdsregler for at sikre, at vores site ikke indeholder virus eller andet, der relaterer sig dertil. Dog kan vi aldrig garantere en fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler. Det betyder, at der kan være risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til vores oplysninger. Vi anbefaler dig, at du beskytter dig selv og dine oplysninger ved at lukke din browser efter brug, installerer antivirus software og løbende opdaterer din software.

Dine rettigheder

Som kunde eller besøgende hos Rent by whiteaway kan du få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan ligeledes få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data til vores partnere. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis dine oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få dem berigtiget eller slettet, ligesom du i visse tilfælde også har ret til dataportabilitet.

Dit samtykke er altid frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for nemt at trække dit samtykke tilbage. For så vidt angår et samtykke til vores brug af cookies på vores tjenester, kan du tilbagekalde dit samtykke via cookie-ikonet i nederste venstre hjørne.

Hvis du ønsker at udøve en af ovenstående rettigheder, hvis du ikke ønsker at modtage yderligere henvendelser fra os, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående betingelser, bedes du venligt kontakte os på persondata@whiteaway.com.

Klageadgang

Du har mulighed for at klage over Rent by whiteaways behandling af dine personoplysninger. Klagen skal indgives til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tel.: + 45 3319 3200

e-mail: dt@datatilsynet.dk

Website: http://www.datatilsynet.dk